Vi skapar verklig förändring

MED PASSION FÖR FÖRÄNDRING

Vi är ett modernt konsultbolag specialiserat på förändringsarbete och transformation. Något alla vi på Addeno har gemensamt är ett genuint intresse för människor, och en drivkraft att lösa problem. Vi kombinerar förmågan att analysera med kraften att genomföra, alltid med utgångspunkt i människan i förändring. Vi sätter en stolthet i att tillsammans med våra kunders medarbetare lyckas uppnå verklig förändring som består.

Vi vågar säga att personerna på Addeno karaktäriseras av mod, passion och omtanke. Tillsammans har vi erfarenhet som spänner över såväl affärs- som IT-verksamhet, både som konsulter och i linjen.

Vi tror på samarbete och nätverk och är öppna för nya – ibland oväntade – samarbetsformer och kommersiella modeller.

Levande affärsstrategi

I en tid som kännetecknas av allt snabbare förändringstakt och hård konkurrens är det viktigt att ha ett löpande strategiarbete som tillåter att du justerar riktning längs vägen för att dina handlingsplaner ska ta dig mot dina mål. Genom att utveckla en mer välfungerande och lättrörlig ledningsgrupp får ni tillsammans förmågan att jobba löpande med affärsstrategi, och omsätta strategier i taktik och handlingsplaner, som fungerar både för er ledningsgrupp och er verksamhet.

Vår erfarenhet är att det krävs insatser i flera dimensioner för att lyckas: både med ledningsgruppen som grupp, med sättet strategiarbetet drivs och med förhållningssätt till förändring. Dessa dimensioner samspelar och vi hjälper er analysera nuläget och tillsammans hitta en startpunkt för förändring. Utifrån er unika situation jobbar vi sedan med att utveckla ledningsgruppen som grupp, förädla arbetet med strategier och handlingsplaner, samt införa arbetssätt och vanor som gör er mer lättrörliga och därmed mer rustade för att snabbt kunna hänga med när omvärlden eller branschen svänger.

Att jobba med levande affärsstrategi kan vara lämpligt när ni vill:

  • Bygga en mer välfungerande ledningsgrupp med gemensam riktning, tydligt ägarskap och samsyn
  • Öka er förändringstakt i bolaget för att bättre kunna följa förändringar i branschen, eller i vad era kunder efterfrågar
  • Etablera mer lättrörliga sätt att jobba med affärsstrategin, som gör er rustade för en ökad förändringstakt eller ökad konkurrens

Förändringsledning

Förändring är en en självklar del av vår vardag – nödvändigt för all form av utveckling. Oavsett om du behöver införa nya processer, systemstöd eller en ny organisation handlar all förändring  i grund och botten om att människor behöver göra saker på nya sätt för att önskade nyttor och effekter ska uppnås och bestå över tid. Att människor har ett inneboende motstånd till förändring är ett välkänt faktum. För att lyckas med förändringsarbete behövs därför både ett strategiskt och operationellt angreppssätt där man får med sig människorna och därmed hela organisationen.
 
Vi på Addeno har, förutom ett genuint intresse för människor, gedigen kunskap och erfarenhet av vedertagna modeller och verktyg för att på ett strukturerat sätt planera och driva olika typer av förändringar. Vi hjälper er identifiera angreppssätt som är lämpliga för er unika situation och kultur, och kan också både planera och leda förändringsarbetet i er verksamhet. Alltid med utgångspunkt i människan i förändring.
 
Att fokusera på förändringsledning kan vara bra när ni vill:
  • Genomföra en organisationsförändring
  • Införa nya processer och systemstöd – två förändringar som ofta går hand i hand och behöver drivas strukturerat för att nya vanor ska bestå över tid
  • Bygga upp en egen kapacitet, verktyg och kultur som ökar förändringsbenägenheten i er organisation och gör er bättre rustade att driva förändring
  • Få stöd och bollplank till projektledare där fokus på förändringsledning behövs för att uppnå önskade effekter

Risk- och regelverksförändring

Vi hjälper er att mäta nya utmaningar inom regelverksförändringar och lagkrav.

Awesome Branding

In a word, the whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewedin some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one, an honest clergyman of the town addressed a note to his Grace, begging him to take the caseof those unfortunate mariners.

Awesome Branding

In a word, the whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewedin some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one, an honest clergyman of the town addressed a note to his Grace, begging him to take the caseof those unfortunate mariners.

Leave a Reply

Your email address will not be published.