Hållbarhet på Addeno

 

Hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktig och verklig förändring och är därför inkluderad i Addenos strategi. Vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av vår verksamhet där alla medarbetare är delaktiga och engagerade. Vi tror att nyckeln är medvetenhet kring de val vi gör, om dess konsekvenser samt kunskap om vad vi kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. Vi tar hänsyn till social, miljömässig såväl som ekonomisk hållbarhet. ​​​​​​​ 

Vår hållbarhetsfilosofi 

Addenos hållbarhetsarbete utgår från FNs globala mål där vi identifierat de områden där vi har störst möjlighet att bidra utifrån vår verksamhet och där vi kan göra aktiva val som gör skillnad. Vi är övertygade om att Addeno som bolag kan och bör agera i enlighet med målen och att vårt bidrag är viktigt i det större sammanhanget.  Addenos hållbarhetsfilosofi tydliggör förväntningar på Addeno som bolag och vilka kunder och samarbetspartners vi väljer att samarbeta med. Tillsammans vill vi även bidra till positiva effekter i vår omvärld och vårt samhälle i stort.  

Tre exempel på Addenos hållbarhetsarbete i praktiken 

Hållbara medarbetareSom konsultbolag är människorna som arbetar hos oss den sociala hållbarhet vi prioriterar högst. På Addeno pratar vi om Hållbara medarbetare vilket för oss betyder att alla ska trivas, må bra och få rätt stöd. Vi tar stort ansvar för att skapa en god arbetsmiljö som främjar sunda arbetstider och en bra balans i livet. Genom att jobba med självledarskap, coaching och reflektion lägger vi grunden för trygga, öppna och nyfikna medarbetare.

Bidrag till samhälletSom en aktör i samhället vill Addeno bidra även i det större sammanhanget. Tidigare initiativ som Addeno har engagerat sig i är exempelvis att skänka julklappar till Stadsmissionen, ha en insamlingsbössa för Musikhjälpen samt träna tillsammans med familj och vänner i Rosabandetloppet samt Spin of Hope. Addeno har sedan ett antal år tillbaka även engagerat sig i Hand in Hand Sweden. Vårt bidrag innebär att Hand in Hand kan träna framförallt kvinnor och unga i entreprenörskap så att de kan starta egna mindre verksamheter, få en inkomst och på så sätt ta sig och sin familj ur fattigdom.

Analys av vår leverantörskedja – Addeno har som en del av sin värdekedja analyserat sina leverantörer utifrån deras hållbarhetsarbete och utvärderat om det finns andra, mer hållbara alternativ. Leverantörer av bland annat IT, kontorstjänster som städ och förvaltning samt vanliga inköpsställen för förbruknings- och konsumtionsvaror har analyserats. Analysen har resulterat i ett stöd för medarbetare med rekommendationer kring leverantörer som uppfyller våra kriterier.  

Vill du prata hållbarhet med oss? Kontakta gärna Elin Sonander