Om Addeno

Våra värderingar

Hos oss träffar du olika men likasinnade kollegor som utvecklas och har roligt tillsammans. Det som vi har gemensamt är att vi är…

Inspirerande

Att vara inspirerande handlar på Addeno om både kompetens och passion. Vi vet att dessa i kombination är förutsättningen för ett starkt engagemang som smittar av sig, och för att skapa den konstruktiva energi som krävs för att uppnå förändring.

Det är viktigt för oss att ligga i framkant och vara uppdaterade med senaste utvecklingen. Vi delar med oss av kunskap och insikter med både kollegor och kunder för att inspirera till både innovativa lösningar och andra sätt att arbeta.

Ärliga

För att kunna vara ärliga krävs förtroende. Genom att vara kommunikativa, tydliga och väl insatta i kundens situation bygger vi den grund av tillit som är nödvändig för att vi ska kunna agera proaktivt, för kundens bästa.

Ibland behöver vi stå upp för obekväma sanningar för att kunna hjälpa kunden att nå sina mål. Vi värdesätter förmågan att kombinera klokskap och gott omdöme med mod och integritet att ta ansvar och göra det som är bäst för kunden.

Drivna

Vi hjälper våra kunder att omsätta idéer till verklighet och strävar efter att skapa varaktigt värde som består. Vi tror på individen och den egna förmågan att agera, leda och fatta beslut, såväl i uppdrag hos kund som på Addeno.

För dig som konsult är det stort fokus på självledarskap och reflektion – både själv och tillsammans med kollegor. Vi vet att dessa förmågor är viktiga både för en stark egen motor, och för att kunna prioritera och leverera i linje med förväntningar.

Inkluderande

Vi är övertygade om att bäst resultat uppnås i väl fungerande samarbeten, både mellan oss och kunden men även med andra leverantörer och samarbetspartners. Vi tror på öppna och raka samarbeten där vi också lär oss tillsammans.

Vi finns till hands för våra kunder. Vi jobbar gärna på plats hos kunden om det fungerar och är bäst för uppdraget och leveransen. Samtidigt finns stöd, kunskap och uppbackning på hemmaplan, i form av hjälpsamma, kunniga och erfarna kollegor.

Vår historia

Några bankanställda med bakgrund i konsultbranschen kom 2017 att diskutera meningen med arbetslivet. Vad är det som gör arbetet till mer än ett jobb och vad är det som egentligen betyder något? På riktigt? Svaret blev inte VAD man gör eller HUR man gör utan VARFÖR man gör och VILKA som gör. Med den insikten var det dags att gå från ord till handling. Att bygga företaget som vi alltid velat arbeta på!

Läs mer om vår historia här.

Hållbarhet på Addeno

Hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktig och verklig förändring och är därför inkluderad i Addenos strategi. Vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av vår verksamhet där alla medarbetare är delaktiga och engagerade. Vi tror att nyckeln är medvetenhet kring de val vi gör, om dess konsekvenser samt kunskap om vad vi kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. Vi tar hänsyn till social, miljömässig såväl som ekonomisk hållbarhet. ​​​​​​​ 

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Addenos investeringsverksamhet

Addeno är inte bara ett bolag med duktiga managementkonsulter, utan vi gör även investeringar i företag som av någon anledning behöver hjälp att ta sig tillbaka på rätt kurs eller behöver stöd i sin framtida utveckling.

Vår erfarenhet ger oss djupgående kunskap om de utmaningar som varje verksamhet kan stöta på. Vi förstår att varje situation är unik och kräver ett skräddarsytt tillvägagångssätt för att ta bolaget till sin fulla potential. Därför arbetar vi på Addeno nära de företag vi investerar i för att skapa stabilitet och främja långsiktig lönsamhet.

Vill du läsa mer om vår investeringsverksamhet kan du göra det här.