Vår historia

Några bankanställda med bakgrund i konsultbranschen kom 2017 att diskutera meningen med arbetslivet. Vad är det som gör arbetet till mer än ett jobb och vad är det som egentligen betyder något? På riktigt? Svaret blev inte VAD man gör eller HUR man gör utan VARFÖR man gör och VILKA som gör. Med den insikten var det dags att gå från ord till handling. Att bygga företaget som vi alltid velat arbeta på!

Identitet

Vi gjorde några stapplande försök att beskriva en värdegrund för företaget vi alltid velat arbeta på. Det gick så där. Det var först när vi började prata om företaget på samma sätt som man beskriver en person med ett antal egenskaper som det lossnade. Vi definierade en identitet på Addeno. En identitet som kännetecknas av fyra tydliga egenskaper; inspirerande, drivna, ärliga och inkluderande. Du kan läsa mer om dem här.

Bygga

Att tidigt definiera en identitet på bolaget visade sig vara ett väl investerat arbete. När det var dags att rekrytera nya medarbetare kunde vi hyfsat väl förklara vilket bolag Addeno är och vill vara. Samtidigt fick vi en bra utgångspunkt för att bedöma vilka potentiellt nya medarbetare som passade in och skulle trivas. På så sätt kunde vi redan från början bygga bolagets identitet genom medarbetarnas samlade identitet. Det har varit vårt sätt att bygga bolaget sedan dess och är en viktig förklaring till att vi har en så utpräglat positiv (tycker vi) företagskultur idag.

Växa

Vi började vår resa med ett tydligt avstamp inom bank, finans och försäkring. Vår inledande tillväxt skedde också inom dessa branscher då vi i hög grad både hittade uppdrag och nya medarbetare i våra nätverk. Strategin har dock varit att bredda oss utifrån devisen ”gräva där vi står, men inte djupare utan bredare”. I takt med att vi grävde fick vi allt större behov av att hitta olika människor med olika bakgrund med olika erfarenhet. ”Olika men likasinnade” blev också en devis i vår tillväxt.

202020

När vi startade Addeno satte vi upp två KPI; 202020 och Gasell 2021, d v s 20 medarbetare 2020 och att bli Gasellföretag 2021. Vi nådde inget av målen. En pandemi gjorde oss lite osäkra på framtiden ett tag och vi drog ned på takten under tidiga 2020. Det blev 202021 i stället. Och det var bra att vi fick något att fira 2021 för vi hade räknat fel på hur fort man kan bli Gasell och fick vänta till 2022.

Tillväxt

Som kanske framgår är tillväxt viktigt för Addeno. Ibland brukar vi säga att tillväxt inte bara är ett medel utan ett mål i sig (vilket ju stämmer med våra första KPI). Tillväxt skapar energi i ett företag. Det ger möjligheter för alla medarbetare att utvecklas och det ger möjligheter för företaget att utvecklas. För Addeno har det inneburit att vi kunnat söka oss nya spännande vägar och bl a investerat i andra bolag som vi kan vara med och utveckla. Det har i sin tur öppnat möjligheter till nya roller och annorlunda uppdrag.

Framtid

Idag är vi ca 35 stolta och engagerade konsulter som tillsammans utvecklar Addeno. Vi tycker oss ha hittat ett bra sätt att kombinera konsultlivet med entreprenörskapet, utan att behöva spendera kvällar och helger på kontoret. Med det som utgångspunkt siktar vi på att fortsätta hitta nya inspirerande, drivna, ärliga och inkluderande medarbetare som vill vara med och konsulta och bygga. Är du kanske en av dem?