Tre viktiga insikter från Addenos DORA-kväll

Den 7e mars hade vi på Addeno ett DORA-event med flera banker och försäkringsbolag, i samarbete med våra vänner från Kompass Advokat och Redpill Linpro. Kvällen bestod av en kunskapsdelning och djupgående diskussioner med deltagarna. Här är några av de viktiga slutsatser som lyftes fram under kvällen:

1. Bolagens ansvar i förhållande till tredje part

DORA ställer höga krav på outsourcade IKT-tjänster vilket kommer kräva noggrann granskning och omförhandling av avtal med tredjepartsleverantörer. Det här arbetet behöver påbörjas tidigt då omförhandling av avtal kan vara en omfattande process.

2. Utökade krav på testning

Kraven på ökad motståndskraft mot yttre hot skapar ett behov av rigorös systemtestning, vilket är en utmaning för många företag inom branschen som behöver säkra kompetens och obereonde resurser till testning så snart som möjligt.

3. Tvärfunktionellt arbetssätt är A & O

För en framgångsrik implementering av DORA i företaget är det avgörande att involvera både IT och verksamhet tidigt för att skapa en långsiktig och hållbar förändring. DORA är inte uteslutande en IT-fråga utan kommer påverka hela organisationen.

Kunde du inte närvara under kvällen men är intresserad av vad DORA innebär för dig och ditt företag? Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Låt oss alla hålla igång momentumet så att vi är redo för DORA den 17:e januari 2025!