Välkommen på Temakväll DORA

Vi på Addeno har stor erfarenhet från att hjälpa våra kunder med de utmaningar som regelverksimplementeringar innebär. Det nya regelverket DORA (Digital Operational Resilience Act) kommer med både utmaningar och möjligheter. Genom att visa upp en motståndskraft mot cyberhot och andra incidenter kan företag inte bara uppfylla DORA:s krav, utan även stärka sin position och konkurrensfördel i en digitaliserad finansbransch som präglas av säkerhet och stabilitet. 

För att verkligen fånga möjligheterna med det nya regelverket så är det viktigt att det blir en integrerad del av befintlig verksamhet i stället för att bygga ”on-top” processer, styrmodeller och strategier. Det skapar förutsättningar för en varaktig förändring och minskar risken för ökad komplexitet och motverkar element som driver framtida kostnader.

Den 7:e mars bjuder vi på Addeno in till en kväll där vi tillsammans diskuterar de möjligheter och utmaningar som DORA innebär.

Agenda för kvällen:

  • Presentation av DORA och dess huvudkomponenter
  • Konkreta råd på aktiviteter företag bör säkerställa vid implementering av DORA
  • Rundabordsdiskussion där vi tillsammans delar kunskap och erfarenheter

Efteråt välkomnar vi alla att stanna på AW.

 

När: 7:e mars 17:30-19:00

Var: Addenos kontor, Kungsgatan 66

 

Anmäl dig till anna.ask@addeno.se senast 4:e mars

 

Hoppas vi ses!