Atlas Copcos globala transformation för effektivare försäljning

Atlas Copcos globala transformation av säljprocess och CRM-system för snabbare och mer effektiv försäljning

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik (ITBA) är en global organisation som designar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa industriverktyg, monteringslösningar och kvalitetssäkringsprodukter samt programvara och tjänster till många olika branscher inom både lätt och tung industri.

Addeno hjälpte ITBA att utvärdera sin befintliga CRM-lösning utifrån olika perspektiv som användarvänlighet, säljprocess, teknologi och i relation till ITBAs strategiska inriktning. Utvärderingen ledde till att ITBA beslutade att satsa på en global harmonisering av säljprocessen med stöd av en ny modern CRM-lösning.

Addeno fick fortsatt förtroende att hjälpa ITBA att utvärdera olika CRM-lösningar samt planera och genomföra transformationen i den globala säljorganisationen. Förändringen omfattade drygt 2000 personer och innebar dels harmonisering av processer och arbetssätt, dels ett nytt systemstöd för att bättre stötta säljorganisationens arbete.

Addeno ledde tillsammans med ansvariga på ITBA det centrala förändringsprogrammet och aktiverade samtidigt lokala förändringsnätverk på ITBAs säljkontor runt om i världen. Med hjälp av lokala ambassadörer, förändringsledare och ”super users” drevs förändringen i nära samarbete med Addeno och ITBAs förändringsledning centralt.

På mindre än ett år rullades ett nytt arbetssätt och CRM-stöd ut med början i USA och tätt följt av säljkontoren i Centraleuropa. Lärdomar från de olika marknaderna tillvaratogs för att kontinuerligt förbättra försäljningsverksamheten globalt.

ITBAs transformationsarbete med stöd av Addeno har resulterat i en harmoniserad, snabbare och mer effektiv säljprocess med ett modernt och användarvänligt CRM-stöd på alla säljkontor runt om i världen