Jessica låter sina värderingar vägleda henne! 

 

Varför jobbar du på Addeno?
Jag började på ett IT-konsultbolag redan 2000 när jag var klar på universitetet, och bortsett från fyra år på ett produktbolag inom medicinsk teknik har jag varit i konsultbranschen sedan dess. Att jobba som konsult är så omväxlande, och eftersom jag gång på gång får möta nya människor, verksamheter och utmaningar så lär jag mig nytt och utvecklas hela tiden – det är väldigt roligt.   

Jag är intresserad av frågor som rör förändring, ledarskap och organisation. I mina uppdrag tar jag gärna utgångspunkt i business agility för att identifiera strukturer och processer som är begränsande snarare än stöttande, vilket är viktigt om man som företag ska kunna vara anpassningsbar i en allt mer snabbrörlig omvärld. Därför tycker jag det är inspirerande att vi på Addeno bygger vårt bolag tillsammans, att vi strävar efter att utmana traditionella sätt att tänka och provar oss fram för att hitta vad som fungerar för oss.

Vad är viktigt för dig i ditt arbetsliv?
Nåt jag lärt mig med åren är att låta mina värderingar vägleda mig. När företaget och kollegorna har värderingar som ligger i linje med mina – då trivs jag och då gör jag också ett bättre jobb. Jag märkte snabbt att Addeno är ett ställe där man låter värderingarna ta plats. Tron på var och ens förmåga att agera, leda och fatta beslut är stark, samtidigt som vi bygger och utvecklar bolaget tillsammans. Här finns inte heller några chefer utan vi jobbar med mentorskap och coaching. Vi strävar efter att bygga en organisation och ett ledarskap som skapar motivation, nyfikenhet, insikt och engagemang, och det tycker jag är både roligt och väldigt inspirerande.

 

 

Kontakta mig